Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Analiza finansowa, jej sklad i cel………..5

1.1. Wyjasnienie pojecia analiza finansowa.
1.2. Elementy sprawozdania finansowego.
1.2.1. Bilans jako element sprawozdania finansowego.
1.2.2. Rachunek zysków i strat.
1.2.3. Cash flow (rachunek przeplywów pienieznych) .


Rozdzial 2.
Analiza ekonomiczna struktury
sprawozdania finansowego.

2.1. Analiza ogólnej sytuacji majatkowej i finansowej………..17
2.2. Analiza dynamiki i struktury danych bilansu.
2.3. Analiza dynamiki i struktury danych rachunku zysków i strat.
2.4. Analiza wskaznikowa jej rola i zasady.


Rozdzial 3.
Analiza firmy XYZ S. A………..36

3.1. Podstawowe informacje o XYZ
3.2. Analiza sprawozdanie finansowe.
3.3 Analiza wskazników.


Zakończenie………..60
Spis tabel.

Spis rysunków.
Bibliografia.
Streszczenie.
Zalaczniki.