Analiza finansowa przedsiębiorstwa XYZ S.A.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Analiza finansowa, jej sklad i cel………..5

1.1. Wyjasnienie pojecia analiza finansowa.
1.2. Elementy sprawozdania finansowego.
1.2.1. Bilans jako element sprawozdania finansowego.
1.2.2. Rachunek zysków i strat.
1.2.3. Cash flow (rachunek przeplywów pienieznych) .


Rozdzial 2.
Analiza ekonomiczna struktury
sprawozdania finansowego.

2.1. Analiza ogólnej sytuacji majatkowej i finansowej………..17
2.2. Analiza dynamiki i struktury danych bilansu.
2.3. Analiza dynamiki i struktury danych rachunku zysków i strat.
2.4. Analiza wskaznikowa jej rola i zasady.


Rozdzial 3.
Analiza firmy XYZ S. A………..36

3.1. Podstawowe informacje o XYZ
3.2. Analiza sprawozdanie finansowe.
3.3 Analiza wskazników.


Zakończenie………..60
Spis tabel.

Spis rysunków.
Bibliografia.
Streszczenie.
Zalaczniki.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>