Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych 4.53/5 (34)


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Rachunkowość jako system informacyjny.

1.1 Definicja rachunkowości…………4
1.2 Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza…………4
1.3 Rachunkowość finansowa…………5
1.4 Zasady rachunkowości…………6
1.5 Sprawozdawczość finansowa…………7
1.5.1 Skladowe sprawozdania finansowego…………7
1.5.2 Bilans…………9
1.5.3 Rachunek zysków i strat…………14
1.5.4 Informacja dodatkowa…………18
1.5.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym…………18
1.5.6 Rachunek przeplywu środków pienieznych…………20
1.5.7 Sprawozdanie z działalności jednostki…………21


Rozdzial II.
Narzedzia stosowane w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

2.1 Istota analizy finansowej…………23
2.2 Metody analizy…………26
2.3 Wstępna analiza bilansu…………27
2.4 Wstępna analiza rachunku zysków i strat…………30
2.5 Analiza wskaznikowa…………30
2.5.1 Wskazniki plynnosci finansowej…………31
2.5.2 Wskazniki zadluzenia…………33
2.5.3 Wskazniki efektywnosci…………35
2.5.4 Wskazniki rentownosci…………37
2.5.5 Wskazniki wartosci rynkowej…………38


Rozdzial III.
Ocena sytuacji finansowej spółki XXX.

3.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa…………40
3.2 Sprawozdania finansowe z lat 2006-2008…………41
3.3 Analiza wstepna bilansu…………45
3.4 Analiza wstepna rachunku zysków i strat…………50
3.5 Analiza wskaznikowa przedsiębiorstwa…………53


Podsumowanie…………58
Zalaczniki…………59
Bibliografia…………64


Oceń