Analiza finansowa przedsiębiorstwa. 4.35/5 (40)

10 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………4

Rozdział I.
Przedmiot, cele, źródła analizy finansowej

1.1 Przedmiot i zakres analizy finansowej……… 5
1.2 Znaczenie i cele analizy finansowej……… 10
1.3 Źródła analizy finansowej……… 15


Rozdział II.
Charakterystyka materialów zródlowych analizy finansowej

2.1 Ogólna charakterystyka sprawozdan finansowych ………18
2.2 Bilans ………21
2.3 Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych ………25


Rozdział III.
Metodyka i techniki oceny sprawozdan finansowych

3.1 Analiza porównawcza ………29
3.2 Analiza struktury i dynamiki sprawozdan finansowych ………34
3.3 Analiza wskaznikowa ………37
3.3.1 Wskazniki zyskownosci……… 53
3.3.2 Wskazniki plynnosci finansowej ………56
3.3.3 Wskazniki obrotowosci ………58
3.3.4 Wskazniki zadluzenia……… 61
3.4 Model Du Ponta ………64


Bibliografia……… 67

Oceń