Analiza finansowa spółek notowanych na gieldzie na przykładzie spółek Mieszko S.A. i Wawel S.A. 4.46/5 (37)

9 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1.
Rola analizy finansowej w ocenie przedsiębiorstwa

1.1 Istota i cele analizy finansowej
1.2 Rodzaje analizy finansowej
1.3 Przedmiot i zakres analizy finansowej


Rozdział 2.
Charakterystyka badanych podmiotów gospodarczych

2.1 Historia spółki Wawel S.A. jako firmy dzialajacej w branzy spozywczej
2.2 Historia spółki Mieszko S.A. jako firmy dzialajacej w branzy spozywczej
2.3 Charakterystyka działalności spółki Mieszko S.A.
2.4 Charakterystyka działalności spółki Wawel S.A.


Rozdział 3.
Analiza finansowa wybranych spólek

3.1 Analiza wskaznikowa spółek Wawel i Mieszko
3.1.1 Analiza sytuacji majatkowej spółki Wawel w oparciu o bilans przedsiębiorstwa oraz wskazniki plynnosci oraz rentownosci
3.1.2 Analiza sytuacji majatkowej spółki Mieszko w oparciu o bilans przedsiębiorstwa oraz wskazniki plynnosci oraz rentownosci.
3.2 Analiza du ponta obu spólek


Rozdział 4.
Porównanie sytuacji finansowej spółek na rynkach gieldowych w oparciu o analize fundamentalna

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel


Oceń