Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna).


Wstęp.

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka analizy finansowej.

1.1 Istota i formy prowadzenia działalności gospodarczej.
1.2 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej.
1.3 Rodzaje i metody analizy finansowej.


Rozdzial II
Źródło informacji wykorzystywane w analizie.

2.1 Bilans.
2.2 Rachunek zysków i strat.
2.3 Rachunek przeplywów pienieznych.
2.4 Zestawienie zmian w kapitale wlasnym.
2.5 Dodatkowe informacje i objasnienia.


Rozdzial III
Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

3.1. Istota analizy wskaznikowej.
3.2. Plynnosc finansowa przedsiębiorstwa.
3.3. Pomiar sprawnosci działania przedsiębiorstwa.
3.4. Badanie rentownosci przedsiębiorstwa.


Rozdzial IV
Analiza wskaznikowa Spólki XYZ S.A. w latach 2008-2010.

4.1 Charakterystyka Spólki XYZ S.A.
4.2 Pionowa analiza bilansu.
4.3 Analiza plynnosci finansowej.
4.4 Analiza sprawnosci działania .
4.5 Analiza rentownosci.


Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel i rysunków.
Spis zalaczników.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>