Analiza finansowa w ocenie grupy kapitalowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Rozdzial I.
Metodyka analiz sporzadzanych w przedsiębiorstwie

1.1. Pojecie analizy ekonomicznej……….2
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz……….7
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej……….10
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach……….13


Rozdzial II.
Analiza wskaznikowa przedsiębiorstwa

2.1. Analiza wskaznikowa – elementem analizy finansowej……….18
2.2. Analiza plynnosci……….20
2.3. Analiza sprawnosci działania ……….23
2.4. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa……….26
2.5. Analiza rentownosci……….31


Rozdzial III.
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa XYZ jako źródłoinformacji o posiadanym kapitale

3.1. Historia powstania przedsiębiorstwa……….35
3.2. Przedmiot działalnosci……….41
3.3. Omówienie zasad konsolidacji……….45
3.4. Ocena sytuacji majatkowo – kapitalowej na podstawie analizy bilansu oraz rachunku zysków i strat……….48
3.5. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaznikowej……….60
3.6. Zasady polityki ksiegowej stosowane w grupie kapitalowej XYZ 63
3.7. Analiza sytuacji rynkowej – glówni konkurenci……….69
3.8. Podsumowanie wyników……….72


Zakończenie i wnioski……….75
Bibliografia……….76Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.