Analiza finansowa w ocenie zdolnosci kredytowej przedsiębiorstwa.


Wstęp.

Rozdzial I
Zdolnosc kredytowa jako warunek finansowania obcego

1.1. Przedsiebiorstwo jako biorca kapitału i problem jego finansowania………..4
1.2. Kapitaly obce przedsiębiorstwa ………..8
1.3. Zdolnosc kredytowa – jej uwarunkowania prawne i ekonomiczne………..18


Rozdzial II
Analiza finansowa w procesię badania zdolnosci kredytowej przedsiębiorstwa

2.1. Istota analizy finansowej i jej rodzaje ………..21
2.2. Sprawozdania finansowe wykorzystywane w analizie finansowej ………..23
2.3. Analiza wskaznikowa jako szczególny rodzaj analizy finansowej ………..27


Rozdzial III
Wykorzystanie analizy finansowej do oceny zdolnosci kredytowej przedsiębiorstwa Jeronimo Martins Polska s.a. w latach 2009-2011.

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa i profil jego działania ………..33
3.2. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o dostepne sprawozdania………..35
3.3. Pozafinansowe czynniki wpływajace na kondycje ekonomiczna przedsiębiorstwa………..47


Zakończenie………..52
Bibliografia………..54

a) Ksiazki, monografie i publikacje zwarte………..54
b) Artykuly naukowe w czasopismach……….. 55
c) Akty prawne i dokumenty……….. 56
d) Źródła elektroniczne………..57
Spis tabel………..58
Spis rysunków………..58

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>