Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiebiorstwem na przykładzie Wojas S.A.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Zarządzanie przedsiebiorstwem w świetle literatury

1. Pojecie zarządzania przedsiębiorstwem……….. 5
2. Funkcje zarządzania……….. 11
3. Otoczenie jako czynnik wpływajacy na zarzadzanie……….. 17
4. Zarządzanie finansami w zarządzaniu przedsiebiorstwem ………..23


Rozdzial II
Analiza finansowa przedsiębiorstwa

1. Pojecie analizy finansowej ………..27
2. Metody analizy finansowej ………..32
3. Źródła informacji do analizy finansowej……….. 41


Rozdzial III
Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa

1. Podstawowe dane firmy Wojas S.A………… 45
2. Charakterystyka działalności firmy Wojas S.A……….. 49
3. Charakterystyka otoczenia konkurencyjnego firmy ………..56


Rozdzial IV
Analiza kondycji finansowej badanego przedsiębiorstwa

1. Analiza wstepna sprawozdan finansowych ………..61
2.1. Analiza bilansu w ukladzie pionowym ………..62
1.2. Analiza bilansu w ukladzie poziomym ………..68
1.3. Analiza rachunku zysków i strat w ukladzie pionowym……….. 74
1.4. Analiza rachunku zysków i strat w ukladzie poziomym……….. 77
2. Analiza wskaznikowa sprawozdan firmy……….. 80
1.2. Wskazniki plynnosci ………..81
2.2. Wskazniki obrotowosci kapitału (rotacji, sprawnosci)……….. 83
2.3. Wskazniki zadłużenia (wspomagania finansowego) ………..86
2.4. Wskazniki rentownosci (zyskownosci)……….. 88
3. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzania……….. 89


Podsumowanie ………..96
Literatura……….. 98
Wykaz rysunków i tabel ………..101


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>