Analiza form wsparcia rozwoju działalności gospodarczej w powiecie na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku w latach 2012-2018. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp………..4

Rozdział I
Działalność gospodarcza i warunki jej rozwoju

1.1. Teoretyczne podstawy rozwoju przedsiębiorstw ………..6
1.2. Wewnętrzne oraz zewnętrzne czynniki rozwoju działalności gospodarczej……….. 9
1.3. Instrumenty zewnętrzne wsparcia rozwoju działalności gospodarczej……….. 13
1.4. Znaczenie pomocy ze środków publicznych w rozwoju przedsiębiorstw ………..17


Rozdział II
Zadania państwa i instytucji w zakresie rozwoju działalności gospodarczej

2.1. Instytucje państwowe zajmujące się ograniczaniem problemu bezrobociu……….. 22
2.2. Zasady przyznawania funduszy finansowych z zasobów instytucji publicznych ………..26
2.3. Proces ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ………..29
2.4. Charakterystyka jednoosobowej działalności gospodarczej, na którą bezrobotny uzyskuje dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy ………..35


Rozdział III
Charakterystyka Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku.

3.1. Charakterystyka powiatu płockiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ………..40
3.2. Lokalny rynek pracy w powiecie płockim……….. 43
3.3. Powiatowy Urząd Pracy i jego działalność……….. 48


Rozdział IV
Analiza wykorzystania form wsparcia rozwoju działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku

4.1. Wysokość środków na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz zainteresowanie ich pozyskaniem……….. 55
4.2. Ocena skuteczności jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ………..60
4.3. Wysokość środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Rozwój Zasobów Ludzkich w PUP w Płocku……….. 68
4.4. Wnioski z badań ………..72


Zakończenie……….. 74
Literatura:……….. 76
Spis tabel ………..78
Spis wykresów ………..79
Streszczenie pracy dyplomowej……….. 80

Oceń