Analiza funkcjonowania firmy transportowej 4.85/5 (34)

10 listopada 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Transport – zagadnienia wybrane

1.1. Definicja i klasyfikacja transportu
1.2. Infrastruktura liniowa i punktowa transportu drogowego
1.3. Funkcje transportu w gospodarce


Rozdział 2
Konkurencyjność firmy – zagadnienia wybrane

2.1. Specyfika konkurencji i narzędzia walki konkurencyjnej
2.2. Koszty działalności gospodarczej – zagadnienia wybrane
2.2.1. Pojęcie kosztów w przedsiębiorstwie
2.2.2. Struktura i istotność kosztów w branży transportowej


Rozdział 3
Logistyka i wycena zleceń w badanej firmie

3.1. Charakterystyka wstępna podmiotu i przedmiotu badań
3.2. Metoda wyznaczania stawek i cen przejazdów w badanej firmie oraz organizacja pracy


Zakończenie
Literatura
Spis tabel i rysunków

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF" pobieranie zacznie się automatycznie