Analiza i ocena jakości usług świadczonych przez spółdzielnię mieszkaniową XYZ w oparciu o metodę Servqual 4.67/5 (18)

13 października 2020 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy zarządzania jakością

1.1. Podstawowe pojęcia oraz istota zarządzania jakością
1.2. Zarys koncepcji zarządzania jakością
1.2.1. TQM
1.2.2. Systemy jakości usług wg normy ISO 9000
1.3. Rola i znaczenie jakości w procesie świadczenia usług


Rozdział 2
Wybrane metody i techniki pomiaru jakości i satysfakcji ze świadczonych usług

2.1. Technika wydarzeń krytycznych
2.2. Mystery shopping
2.3. Metoda Servqual


Rozdział 3
Spółdzielnia mieszkaniowa xyz jako przedmiot badań

3.1. Metodyka badań własnych
3.2. Spółdzielnia Mieszkaniowa XYZ – historia i funkcjonowanie
3.3. Charakterystyka próby badawczej i sposób jej doboru
3.4. Etapy realizacji badań


Rozdział 4
Pomiar jakości usług spółdzielni mieszkaniowej w oparciu o metodę Servqual

4.1. Ocena jakości usług na poziomie ogólnym i wymiarów
4.2. Analiza oczekiwanej i postrzeganej jakości
4.3. Podsumowanie badań – weryfikacja hipotez badawczych


Zakończenie
Bibliografia
Spis wykresów
Spis tabel i rysunków
Załącznik

Oceń