Analiza i ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw na przykładzie spółki KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2013-2015 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp………..3

Rozdział I
Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego

1.1 Istota, cel oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych………..5
1.2 Podmioty sporządzające sprawozdania finansowe oraz ich użytkownicy………..9
1.3 Elementy sprawozdania finansowego………..12

Rozdział II
Zakres, metodyka oraz instrumenty analizy sytuacji kapitałowo-majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa

2.1 Istota, przedmiot oraz cele analizy sprawozdania finansowego………..24
2.2 Obszary wstępnej analizy sprawozdania finansowego………..32
2.3 Zakres analizy wskaźnikowej sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw………..50

Rozdział III
Analiza sytuacji kapitałowo-majątkowej i finansowej spółki KGHM

Polska Miedź S.A. a latach 2012-2015 w oparciu o sprawozdanie finansowe………..68
3.1 Historia, charakterystyka i cel działalności badanej spółki………..68
3.2 Wstępna analiza sprawozdania finansowego spółki KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2013-2015………..78
3.3 Analiza wskaźnikowa spółki KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2013-2015………..89

Zakończenie………..95
Bibliografia………..96
Spis tabel………..100
Spis rysunków………..101
Spis wykresów………..101

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie