Analiza i ocena kondycji finansowej gminy w latach 2014-2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 października 2020 0 Przez administrator

Wstep………..3

Rozdzial I
Gmina jednostka samorzadu terytorialnego.
1.1 Pojecie samorzadu terytorialnego…………4
1.2 Samorzad gminny i jego znaczenie………..6
1.2.1 Zadania gminy………..10
1.3 Nadzór nad samorzadem gminnym………..13
1.3.1 Najwyzsza Izba Kontroli……….. ………..14
1.3.2 Regionalne Izby Obrachunkowe. ………..15

Rozdzial II
Budzet podstawa funkcjonowania gminy.

2.1 Budzet gminy, jego funkcje i zasady……….. 18
2.1.1 Prawne zródla finansów gminy. ………..21
2.2 Uchwalanie budzetu gminy oraz jego wykonanie. ………..24
2.3 Kontrola finansowa jednostki samorzadu gminnego. ………..26
2.4 Dochody i wydatki gminy………..28

Rozdzial 3
Analiza i ocena kondycji finansowej gminy w latach 2014-2016.

3.1 Charakterystyka gminy ………..37
3.2 Analiza dochodów gminy w latach 2014-2016………..41
3.3 Analiza wydatków gminy w latach 2014-2016………..47
3.4 Ocena wykonania budzetu przez gmine w latach 2014-2016………..50

Zakonczenie………..53
Bibliografia………..55
Spis rysunków………..58
Spis wykresów………..58
Spis tabel………..58

Oceń