Analiza i ocena motywowania pracowników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Motywowanie pracowników w świetle literatury przedmiotu

1.1 Motywowanie a motywacja – kluczowe koncepcje
1.2 Cele, funkcje i zasady motywowania
1.3 Rodzaje motywacji
1.4 Narzędzia motywowania i ich charakterystyka
1.5 System motywacyjny w ujęciu finansowym i niefinansowym
1.6 Wnioski


Rozdział 2
Charakterystyka badanego podmiotu

2.1. Geneza i rozwój przedsiębiorstwa
2.2. Przedmiot i zakres działalności
2.3. Misja i cele strategiczne
2.4. Struktura organizacyjna
2.5. Wnioski


Rozdział 3
Metodyka badań

3.1. Cel i zakres badań
3.2. Identyfikacja respondentów
3.3. Metody i techniki badań
3.4. Wnioski


Rozdział 4
Motywowanie pracowników w ujęciu empirycznym

4.1. Diagnoza systemu motywacyjnego
4.2. Wyniki badań – analiza i ocena
4.3. Doskonalenie motywowania pracowników – propozycja zmian
4.4. Wnioski


Zakończenie
Bibliografia

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie