Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy ratownika medycznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy oceny ryzyka zawodowego

1.1. Definicja oceny ryzyka zawodowego
1.2. Ocena ryzyka zawodowego w aktach prawnych
1.3. Metody oceny ryzyka zawodowego
1.3.1. Wstępna analiza zagrożeń – PHA (Preliminary Hazard Analysis)
1.3.2. Metoda oceny ryzyka wg polskiej normy PN-N-18002
1.3.3. Wskaźnik ryzyka – Metoda RISK SCORE
1.3.4. Metoda pięciu kroków – FIVE STEPS
1.4. Przebieg oceny ryzyka zawodowego
1.4.1. Informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego
1.4.2. Identyfikacja zagrożeń
1.4.3. Oszacowanie ryzyka zawodowego
1.4.4. Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego
1.4.5. Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego

Rozdział 2
Identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy ratownika medycznego

2.1. Zagrożenia psycho-społeczne
2.1.1. Agresja i przemoc
2.1.2. Warunki pracy
2.1.3. Stres i zespół wypalenia zawodowego
2.2. Wypadki i zdarzenia losowe
2.3. Zagrożenie czynnikami biologicznymi
2.4. Zagrożenia czynnikami chemicznymi
2.5. Uciążliwe czynniki fizyczne i ergonomiczne

Rozdział 3
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy – ratownik medyczny

3.1. Charakterystyka zawodu, wymagania kwalifikacyjne i zakres obowiązków
3.2. Specyfika miejsca pracy
3.3. Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki biologiczne
3.4. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ratownik medyczny

Podsumowanie
Bibliografia
Spis Tabel
Spis ilustracji

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie