Analiza i ocena wybranych narzędzi lean manufacturing na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego płytki elektroniczne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

30 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Ogólny zarys zagadnień Lean Management

1.1 Pojęcia i filozofia Lean Manufacturing
1.2 Filozofia redukcji marnotrawstwa poprzez minimalizację kosztów
1.3 Wykorzystanie narzędzi Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Rozdział II
Charakterystyka przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją elektroniki

2.1 Zarys działalności firmy
2.2 Ocena struktury i organizacji wybranego przedsiębiorstwa pod względem zastosowania filozofii Lean Management
2.3. Metody użycia narzędzi takich jak 5S, JIT, Poka-Yoke w przedsiębiorstwie Fideltronik Poland
2.3.1 Organizacja firmy według zasad 5S
2.3.2 JIT-Just in Time, czyli dokładnie na czas
2.3.3 Kaizen-czyli małymi krokami do wielkich zmian
2.3.4 Poka-Yoke w firmie elektronicznej

Rozdział III
Analiza skuteczności działania wybranych narzędzi Lean Manufacturing wykorzystywanych w przedsiębiorstwie produkującym płytki elektroniczne

3.1 Przedstawienie metodologii badawczej dotyczącej wybranych narzędzi Lean
3.2 Znaczenie organizacji 5S w usprawnieniu produkcji
3.3 Analiza skuteczności wdrożenia systemu JIT (just in time)
3.4 Ocena zabezpieczeń typu Poka-Yoke w procesie produkcji
3.5 Wykorzystanie systemu informatycznego do usprawnienia produkcji i poprawy wydajności
3.6 Analiza wyników
3.7 Wnioski wyciągnięte z podjętych badań, rekomendacje

Zakończenie
Bibliografia

Oceń