Analiza i ocena zagadnień związanych z rotacją pracowników w firmie Benetton Retail Poland w Trójmieście na podstawie przeprowadzonych badań Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Rotacja pracowników nieodzowną częścią sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa

1.1. Istota i definicja rotacji pracowników w przedsiębiorstwie
1.2. Przyczyny rotacji pracowników w przedsiębiorstwie
1.2.1. Fluktuacja będąca dobrowolną rezygnacją z pracy
1.2.2. Fluktuacja wywołana przez pracodawcę
1.3. Zasady, techniki i opłacalność rekrutacji pracowników na wolne stanowiska pracy w przedsiębiorstwie
1.3.1. Techniki rekrutacyjne
1.3.2. Opłacalność rekrutacji
1.4. Motywacja zespołu do sprawnego wykonywania powierzonych obowiązków


Rozdział 2
Charakterystyka, struktura organizacyjna oraz aspekty pracy w sieci sklepów odzieżowych Benetton Group

2.1. Charakterystyka firmy Benetton Group
2.2. Struktura organizacyjna badanego przedsiębiorstwa
2.3. Aspekty pracy w firmie odzieżowej Benetton Group
2.4. Proces dystrybucji towarów w przedsiębiorstwie Benetton Group
2.5. Charakterystyka procesu fluktuacji w sieciach odzieżowych


Rozdział 3
Analiza zagadnień związanych z rotacją pracowników w firmie Benetton Retail Poland w Trójmieście na podstawie przeprowadzonych badań

3.1. Cel i przedmiot badań
3.2. Problemy oraz hipotezy badawcze
3.3. Analiza wyników z przeprowadzonych badań
3.3.1. Charakterystyka wszystkich respondentów
3.3.2. Kluczowe składniki zaangażowania do pracy
3.3.3. Czynniki wpływające na rotację pracowników
3.4. Wysunięcie wniosków pochodzących od hipotez
3.5. Propozycja zmian


Zakończenie
Literatura
Wydawnictwa zwarte
Artykuły z czasopism
Źródła internetowe
Spis schematów
Spis tabel
Spis wykresów
Spis zdjęć
Załącznik

Oceń