Analiza jakości usługi gastronomicznej na przykładzie Bema Cafe, Vincent Cafe oraz Paloma Coffee Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

11 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp…………4

Rozdział I
Usługi gastronomiczne w Polsce

1.1. Istota gastronomi ………… 5
1.2. Klasyfikacja placówek gastronomicznych ………… 10
1.3. Rynek gastronomiczny w Polsce ………… 14

Rozdział II
Jakość usług gastronomicznych

2.1. Czynniki kształtujące jakość usług gastronomicznych ………… 20
2.2. Obsługa gości ………… 22
2.3. Wystrój lokalu i karta menu ………… 28

Rozdział III
Charakterystyka usług świadczonych przez Bema Cafe, Vincent Cafe i Paloma Coffee

3.1. Usługi gastronomiczne świadczone przez Bema Cafe ………… 32
3.2. Usługi gastronomiczne świadczone przez Vincent Cafe ………… 34
3.3. Usługi gastronomiczne świadczone przez Paloma Coffee ………… 36

Rozdział IV
Analiza opinii klientów na temat jakości usługi gastronomicznej Bema Cafe, Vincent Cafe i Paloma Coffee

4.1. Metodyka badania ………… 38
4.2 Częstotliwość korzystania z usług ………… 41
4.3 Najistotniejsze elementy usługi gastronomicznej ………… 44
4.4 Ocena wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego ………… 46
4.5 Ocena cen, menu i atmosfery ………… 52
4.6 Ocena potrwa i napojów ………… 60
4.7 Ocena personelu ………… 62
4.8 Ocena lokalizacji, godzin otwarcia i akcji promocyjnych ………… 67
4.9 Ogólna ocena oferty gastronomicznej i polecenie lokalu znajomym ………… 70
4.2. Wnioski z badania ………… 72

Zakończenie ………… 76
Bibliografia ………… 77
Literatura ………… 77
Czasopisma ………… 77
Raporty ………… 79
Internet ………… 79
Spis rysunków ………… 80
Spis tabel ………… 83
Załącznik

Oceń