Analiza kosztów przedsiębiorstwa produkcyjno -handlowego XYZ Spólka z o.o.Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Pojecie kosztu oraz czynniki kształtujące poziom kosztów w przedsiębiorstwie

1.1. Pojecie kosztu, wydatku i nakladu……….6
1.2. Klasyfikacja kosztów……….8
1.3. Zasady rozliczania kosztów i ich ewidencja……….19

Rozdzial 2.
Metody analizy kosztów

2.1. Cel i zakres analizy kosztów……….33
2.2. Charakterystyka metod analizy kosztów……….37
2.3. Analiza kosztów w ukladzie rodzajowym……….43
2.4. Ocena kształtowania się kosztów w ukladzie kalkulacyjnym……….45

Rozdzial 3.
Analiza kosztów na przykładzie Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego XYZ Spólka z o.o. w XYZ w latach 2001-2003

3.1.Charakterystyka kosztów w badanym przedsiębiorstwie……….54
3.2. Analiza struktury i dynamiki kosztów w ukladzie rodzajowym……….58
3.3. Ocena analizy kosztów w ukladzie kalkulacyjnym……….65

Zakończenie……….74
Literatura………..76
Pozostale zródla……….77
Spis tabel ………..78
Spis rysunków……….79
Spis schematów……….79
Spis wykresów……….79


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>