Analiza i ocena systemu motywacyjnego pracowników na przykładzie Credit Agricole Bank Polska 4.22/5 (18)

10 listopada 2017 Off Przez administrator

Wstęp ………6

Rodział 1
Motywowanie w procesie zarządzania
1.1 Interpretacja pojęć: motywacja, motyw, motywowanie……… 8
1.2 Rodzaje motywacji. Przegląd teorii motywowania ………10
1.3 Proces motywowania i modele motywacji ………17

Rodział 2
Finansowe narzędzia oddziaływania motywacyjnego
2.1 Płaca jako czynnik motywacji ………21
2.2 Kształtowanie płacy zasadniczej……… 24
2.3 Motywowanie przez premię ………27

Rodział 3
Motywowanie pozapłacowe
3.1 Elementy motywowania pozapłacowego……… 32
3.2 Awans jako czynnik motywacji……… 34
3.3 Antymotywacja i mobbing ………36

Rodział 4
Analiza funkcjonowania systemu motywacyjnego w Credit Agricole Bank Polska
4.1 Założenia metodyczne badania. Charakterystyka banku ………39
4.2 Charakterystyka respondentów banku ………43
4.3 Ocena funkcjonowania systemu motywacyjnego w badanym banku ………46

Zakończenie………51
Bibliografia………53
Spis rysunków………55
Spis tabel ………56
Spis załączników ………57

Oceń