Analiza oplacalnosci inwestycji na przykładzie Firmy Handlowo Transportowej

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………4

Rozdzial 1
Istota inwestycji i metody ich oceny

1.1 Pojecie i rodzaje inwestycji……… 9
1.2. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych ………23
1.3. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………25
1.4. Wskaznikowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………29


Rozdzial 2
Przedstawienie F.H.T – XYZ, oraz jej otoczenia

2.1 Prezentacja firmy ………37
2.2 Analiza SWOT firmy ………40
2.3 Analiza sytuacji na rynku cukrowym ………42
2.4 Analiza zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe ………45
2.5 Analiza finansowa Firmy ………50


Rozdzial 3
Prezentacja inwestycji

3.1 Charakterystyka inwestycji ………56
3.2 Kosztorys inwestycji ………58
3.3. Zakres prac wykonanych, oraz szacunek prac do wykonania, z uwzglednieniem sposobów finansowania……… 59


Rozdzial 4
Analiza oplacalnosci inwestycji

4.1. Budżet inwestycji……… 61
4.2. Prognostyczne sprawozdanie finansowe ………65
4.3. Analiza wskaznikowa inwestycji ………70


Rozdzial 5
Wnioski i zalecenia

5.1.Podsumowanie wyników badan ……… 76
5.2. Wnioski koncowe i zalecenia ………77


Bibliografia
Spis tebel i rysunków
Aneks