Analiza oplacalnosci inwestycji na przykładzie Firmy Handlowo Transportowej


Wstęp………4

Rozdzial 1
Istota inwestycji i metody ich oceny

1.1 Pojecie i rodzaje inwestycji……… 9
1.2. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych ………23
1.3. Dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………25
1.4. Wskaznikowe metody oceny projektów inwestycyjnych ………29


Rozdzial 2
Przedstawienie F.H.T – XYZ, oraz jej otoczenia

2.1 Prezentacja firmy ………37
2.2 Analiza SWOT firmy ………40
2.3 Analiza sytuacji na rynku cukrowym ………42
2.4 Analiza zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe ………45
2.5 Analiza finansowa Firmy ………50


Rozdzial 3
Prezentacja inwestycji

3.1 Charakterystyka inwestycji ………56
3.2 Kosztorys inwestycji ………58
3.3. Zakres prac wykonanych, oraz szacunek prac do wykonania, z uwzglednieniem sposobów finansowania……… 59


Rozdzial 4
Analiza oplacalnosci inwestycji

4.1. Budżet inwestycji……… 61
4.2. Prognostyczne sprawozdanie finansowe ………65
4.3. Analiza wskaznikowa inwestycji ………70


Rozdzial 5
Wnioski i zalecenia

5.1.Podsumowanie wyników badan ……… 76
5.2. Wnioski koncowe i zalecenia ………77


Bibliografia
Spis tebel i rysunków
Aneks


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>