Analiza płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ S.A.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……… 7

Rozdział 1.
Płynność finansowa oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwie

1.1. Pojęcie płynności finansowej……… 9
1.2. Czynniki kształtujące płynność finansowa………10
1.3. Skutki niewłaściwego zarządzania płynnością finansowa……… 16

Rozdział 2
Sprawozdawczość finansowa, jako źródło informacji o płynności finansowej

2.1. Bilans, jako podstawowe źródło informacji o poziomie płynności finansowej……… 20
2.2. Ocena przydatności rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych……… 26
2.3. Rachunek przepływów Pieniężnach, jako podstawa dynamicznej analizy płynności finansowej……… 29

Rozdział 3.
Miary płynności finansowej

3.1. Wykorzystanie informacji o przepływach gotówki do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa……… 37
3.2. Statyczne metody pomiaru płynności finansowej……… 42
3.3. Rynkowa korekta płynności finansowej. 44
3.4. Dodatkowe metody pomiaru płynności finansowej……… 49

Rozdział 4.
Ocena zarządzania płynnością finansowa przedsiębiorstwa XYZ S.A

4.1. Informacje ogólne o przedsiębiorstwie XYZ S.A……… 53
4.2. Czynniki kształtujące płynność finansowa……… 58
4.3. Analiza rachunku przepływów Pieniężnach……… 61
4.4. Analiza wskaźnikowa……… 67
4.4.1 Wskaźniki wydajności……… 68
4.4.2 Wskaźniki wystarczalności……… 69
4.4.3 Wskaźniki płynności finansowej……… 70

Podsumowanie……… 73
Spis tabel……… 76
Spis schematów……… 76
Bibliografia……… 77

 Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.