Analiza polityki budżetowej gminy XYZ w latach 1998-2001. 4.43/5 (44)


Wstęp

Rozdzial I.
Istota i zadania samorządu terytorialnego

1. Istota samorządu terytorialnego
2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP
3. Zakres działania i zadania gminy
4. Struktura samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa
5. Ocena funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

Rozdzial II.
Budżet jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy

1. Budżet gminy
2. Rodzaje wydatków budżetu gminy
3. Rodzaje dochodów budżetu gminy
4. Opracowanie projektu oraz uchwalenie budżetu gminy
5. Wykonanie i kontrola realizacji budżetu gminy

Rozdzial III.
Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach 1998-2001

1. Charakterystyka Gminy XYZ
2. Ogólna ocena realizacji budżetu w latach 1998-2001
3. Analiza dochodów na podstawie sprawozdan z wykonania budżetu
4. Analiza wydatków na podstawie sprawozdan z wykonania budżetu
5. Finansowanie zadan zleconych przez administracje rzadowa w latach 1998-2001
6. Inwestycje gminne
7. Podsumowanie realizacji budżetu Gminy XYZ

Zakończenie
Spis tabel i wykresów
Bibliografia
Przepisy prawne

Oceń