Analiza polityki budżetowej w gminie wiejskiej xyz w latach 2 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział 1
Istota samorządu terytorialnego oraz systemu finansów publicznych

1.1. Struktura jednostek samorządu terytorialnego w Polsce ……….6
1.2. Istota samorządu terytorialnego i podstawy prawne jego funkcjonowania………. 10
1.3. System finansów publicznych w Polsce ……….17


Rozdział 2
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

2.1. Struktura organizacyjna gminy ……….24
2.2. Zadania gminy ……….33
2.3. Budżet gminy i jego funkcje………. 40


Rozdział 3
Budżet gminy i metodologia badawcza

3.1. Budżet, jako narzędzie realizacji zadań gminy ……….47
3.2. Dochody i wydatki budżetu gminy………. 52
3.2.1. Dochody budżetu gminy………. 52
3.2.2. Wydatki budżetu gminy ……….58
3.3. Wskaźniki wykorzystywane do oceny polityki budżetowej gminy ……….60


Rozdział 4
Ocena sytuacji finansowej gminy xyz w latach 2015 – 2019

4.1. Ogólna charakterystyka gminy xyz ……….71
4.2. Analiza dynamiki i struktury dochodów gminy xyz………. 73
4.3. Analiza dynamiki i struktury wydatków gminy xyz………. 79
4.4. Ocena sytuacji finansowej gminy xyz ……….86


Podsumowanie………. 91
Bibliografia……….93
Wykaz tabel i rysunków ……….95

Oceń