Analiza porównawcza systemów podejścia do lądowania w polskich portach lotniczych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

16 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….4

Rozdział I
Transport lotniczy w Polsce

1.1. Port lotniczy, a lotnisko – definicja, różnice………. 6
1.2. Lotnicze porty cywilne w Polsce………. 11
1.3. Aktualny stan portów, przepustowość polskich portów lotniczych……….. 13
1.4. Projekty nowych portów……….. 17


Rozdział II
Systemy podejścia do lądowania

2.1. Radionawigacja i jej geneza………. 21
2.2. Podział systemów podejścia do lądowania/klasyfikacja urządzeń radionawigacyjnych. ……….23
2.2.1. Nieprecyzyjne………. 23
2.2.1.1. NDB ……….23
2.2.1.2. VOR ……….24
2.2.1.3. TACAN ……….26
2.2.1.4. VOR/DME………. 27
2.2.2. Precyzyjne………. 28
2.2.2.1. ILS ……….28
2.2.2.2. PAR ……….31
2.2.2.3. MLS ……….31
2.2.2.4. GNSS ……….32
2.3. Systemy podejścia stosowane w polskich cywilnych portach lotniczych ……….34


Rozdział III

Możliwość zastosowania nowych systemów w Polsce – analiza porównawcza
3.1. Nieprecyzyjne ……….36
3.2. ILS ……….38
3.3. PAR ……….40
1.1. MLS ……….41
1.2. GNSS ……….42
1.3. Przyszłość nawigacji lotniczej w Polsce ……….45


Zakończenie ……….49
Spis literatury………. 51
Spis rysunków, wykresów, tabel ……….53

Oceń