Analiza poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie firmy X 1/5 (2)

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Pojęcie BHP w przedsiębiorstwie X

1.1. Pojęcie bhp
1.2. Podstawy prawne
1.3. Choroby zawodowe i wypadki przy pracy

Rozdział 2
Charakterystyka firmy X

2.1. Informacje i dane zasadnicze o działalności podmiotu – forma organizacyjna i prawna
2.2. Obszar działania firmy
2.3. Struktura organizacyjna

2.4. Pozycja na rynku

Rozdział 3
Analiza poziomu BHP w firmie X

3.1. Powody wprowadzenia zarządzania przez jakość w firmie
3.2. Cele bhp w firmie
3.3. Analiza wypadków przy pracy w firmie i sposobów ich zapobiegania
3.4. Zarządzanie bhp w firmie X – pozostałe kwestie
3.5. Analiza poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie X – ankieta

Zakończenie
Spis literatury
Spis tabel
Spis rysunków

Oceń