Analiza pozytywnych odróżnień mieszanki marketingowej sieci salonów obuwniczych Deichmann Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator

Rozdział I
Prawidłowości kształtowania strategii i mieszanki marketingowej

1. Podstawowe pojęcia marketingu
2. Działania marketingowe w przedsiębiorstwie
2.1 Cele podejmowania działań marketingowych
2.2 Działania strategiczne
2.3 Działania instrumentalne – kształtowanie mieszanki marketingowej
3. Koncepcja marketingowa McCarthy’ego
3.1 Geneza i główne założenia modelu 4P
3.2 Rozszerzenie podstawowej koncepcji 4P – determinanty
4. Model 7P – instrumenty
4.1 Product
4.2 Price
4.3 Promotion
4.4 Place
4.5 People
4.6 Process
4.7 Physical evidence

Rozdział II
Charakterystyka działalności marketingowej sieci salonów obuwniczych na polskim rynku

1. Charakterystyka popytu
1.1 Wielkość popytu
1.2 Grupy nabywców
2. Charakterystyka podaży
2.1 Wielkość podaży
2.2 Charakterystyka konkurencji
2.3 Strategie marketingowe i grupy strategiczne w sektorze
3. Specyfika i wykorzystanie instrumentów marketingu–mix na polskim rynku sieci salonów obuwniczych
3.1 Cykl życia produktu
3.2 Strategie marketingowe a cykl życia produktu

Rozdział III
Analiza pozytywnych różnicowań mieszanki marketingowej sieci Deichmann na polskim rynku

1. Deichmann SE. – historia i ewolucja świadczonych usług
2. Analiza pozycji konkurencyjnej Deichmann SE
2.1 Identyfikacja strategii marketingowej Deichmann SE
2.2 Czynniki zapewniające przewagę konkurencyjną na rynku salonów obuwniczych
2.3 Analiza porównawcza najbliższego konkurenta
3. Analiza pozytywnego odróżnienia Deichmanna w elementach marketing – mix na tle bezpośrednich konkurentów
3.1 Zastosowanie elementów marketingu – mix w działalności grupy Deichmann SE
3.2 Działania na rzecz usprawnienia marketingu–mix w Deichmann SE
3.3 Krytyczna analiza wybranych elementów marketingu – mix

Zakończenie

Oceń