Analiza procesów produkcji w przedsiębiorstwie motoryzacyjnym 4.32/5 (31)

10 listopada 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Logistyka i proces produkcji w świetle literatury przedmiotu

1.1 Pojęcie i istota logistyki
1.2 Zarządzanie logistyczne
1.3 Procesy logistyczne
1.4 System logistyczny przedsiębiorstwa i jego struktura
1.5 System produkcyjny, jako fundament organizacji oraz realizacji procesu produkcji

Rozdział II
Optymalizacja procesów zarządzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

2.1 Planowanie zasobów przedsiębiorstwa – ERP
2.2 Technologia optymalizacji produkcji
2.3 Lean Manufacturing

Rozdział III
Opis stanu faktycznego przedsiębiorstwa Zakład Motoryzacyjny XYZ Sp. z o.o.

3.1 Struktura organizacyjna
3.2 Specyfikacja produktu
3.3 Opis procesu produkcyjnego
3.4 Ocena procesu produkcyjnego

Rozdział IV
Propozycja usprawnienia procesów zarządzania Zakładu Motoryzacyjnego XYZ Sp. z o.o.

4.1 Proponowany model usprawnienia
4.2 Logistyka produkcji po wprowadzonych zmianach

Zakończenie
Bibliografia

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie