Analiza przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ 4.46/5 (39)

10 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I.
Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa.

1.1 Status formalno – prawny.
1.2 Przedmiot działalnosci.
1.3 Krótka charakterystyka glównych produktów i usług oraz przedstawienie segmentów rynkowych, na których dziala firma
1.4 Krótka charakterystyka techniczno – technologicznych.
1.5 Charakterystyka systemu zarządzania.
1.6 Charakterystyka systemu kadrowego.
1.7 Przedstawienie ogólnej sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa.


Rozdział II.
Cel analizy.

Rozdział III.
Analiza sektora przedsiębiorstwa.

3.1 Prognoza strategiczna przedsiębiorstwa.
3.2. Analiza kluczowych czynników sukcesu
3.3. Badanie makrootoczenia
3.4. Scenariusze
3.5. Model ‘pieciu sil’ M.E. PORTERA.
3.6. Model macierzy klienta
3.7. Budowa map grup strategicznych


Rozdział IV.
Ocena pozycji konkurencyjnej i strategii firmy.

4.1. Metoda portfelowe sluzaca do oceny konkurencyjnej – MACIERZ BCG
4.2. Ocena pozycji strategicznej firmy – analiza SWOT
4.3. Ocena ogólna pozycji firmy w otoczeniu


Zakończenie

Literatura

Oceń