Analiza przedsiębiorstwa na przykładzie XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa.

1.1 Status formalno – prawny.
1.2 Przedmiot działalnosci.
1.3 Krótka charakterystyka glównych produktów i usług oraz przedstawienie segmentów rynkowych, na których dziala firma
1.4 Krótka charakterystyka techniczno – technologicznych.
1.5 Charakterystyka systemu zarządzania.
1.6 Charakterystyka systemu kadrowego.
1.7 Przedstawienie ogólnej sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa.


Rozdzial II.
Cel analizy.

Rozdzial III.
Analiza sektora przedsiębiorstwa.

3.1 Prognoza strategiczna przedsiębiorstwa.
3.2. Analiza kluczowych czynników sukcesu
3.3. Badanie makrootoczenia
3.4. Scenariusze
3.5. Model ‚pieciu sil’ M.E. PORTERA.
3.6. Model macierzy klienta
3.7. Budowa map grup strategicznych


Rozdzial IV.
Ocena pozycji konkurencyjnej i strategii firmy.

4.1. Metoda portfelowe sluzaca do oceny konkurencyjnej – MACIERZ BCG
4.2. Ocena pozycji strategicznej firmy – analiza SWOT
4.3. Ocena ogólna pozycji firmy w otoczeniu


Zakończenie

Literatura

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>