Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców).


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota i podstawy prawne działalności gospodarczej

1.1 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza ………7
1.1.1 Formy prawno-organizacyjne prowadzacych dzialalnosc gospodarcza
1.1.2 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.
1.2 Podstawy prawne funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorców w Polsce………17
1.3 Wymagania formalno-prawne zalozenia działalności gospodarczej………20
1.3.1 Zalozenie jednoosobowej działalności gospodarczej………20
1.3.2 Rejestracja spółek handlowych……… ………25


Rozdzial II
Zryczaltowane formy opodatkowania i ich miejsce w polskim systemie podatkowym

2.1.Karta podatkowa ………30
2.1.1Zakres opodatkowania karta podatkowa………31
2.1.2Warunki uzyskania i korzystania z karty podatkowej………31
2.2. Ryczalt ewidencjonowany ………33
2.2.1 Ryczalt ewidencjonowany………34
2.2.2 Stawki ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych ………35
2.2.3 Korzysci i obowiazki podatnika opodatkowanego ryczaltem ewidencjonowanym ………37


Rozdzial III
Opodatkowanie na zasadach ogólnych

3.1 Regulacje stosowane przy prowadzeniu podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………39
3.2 Przychody i koszty podatkowe………43
3.3 Podmioty obowiazane prowadzic ksiege………48
3.4 Charakterystyka podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………49
3.4.1 Ewidencje dodatkowe prowadzone lacznie z podatkowa księga przychodów i rozchodów
3.5 Porównanie form opodatkowania ………53


Bibliografia………59
Akty normatywne………60
Inne………60
Spis tabel………61
Spis rysunków………61
Spis ilustracji………61


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>