Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców).


Wstęp………4

Rozdzial I
Istota i podstawy prawne działalności gospodarczej

1.1 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza ………7
1.1.1 Formy prawno-organizacyjne prowadzacych dzialalnosc gospodarcza
1.1.2 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza.
1.2 Podstawy prawne funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorców w Polsce………17
1.3 Wymagania formalno-prawne zalozenia działalności gospodarczej………20
1.3.1 Zalozenie jednoosobowej działalności gospodarczej………20
1.3.2 Rejestracja spółek handlowych……… ………25


Rozdzial II
Zryczaltowane formy opodatkowania i ich miejsce w polskim systemie podatkowym

2.1.Karta podatkowa ………30
2.1.1Zakres opodatkowania karta podatkowa………31
2.1.2Warunki uzyskania i korzystania z karty podatkowej………31
2.2. Ryczalt ewidencjonowany ………33
2.2.1 Ryczalt ewidencjonowany………34
2.2.2 Stawki ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych ………35
2.2.3 Korzysci i obowiazki podatnika opodatkowanego ryczaltem ewidencjonowanym ………37


Rozdzial III
Opodatkowanie na zasadach ogólnych

3.1 Regulacje stosowane przy prowadzeniu podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………39
3.2 Przychody i koszty podatkowe………43
3.3 Podmioty obowiazane prowadzic ksiege………48
3.4 Charakterystyka podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………49
3.4.1 Ewidencje dodatkowe prowadzone lacznie z podatkowa księga przychodów i rozchodów
3.5 Porównanie form opodatkowania ………53


Bibliografia………59
Akty normatywne………60
Inne………60
Spis tabel………61
Spis rysunków………61
Spis ilustracji………61


 
POBIERZ WSZYSTKIE Z KATEGORII

[collapse]

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony