Analiza przychodów i kosztów zakladu budżetowego na przykładzie zakladu gospodarki lokalnej


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Istota i rodzaje zakladów budżetowych

1.1 Pojecie zakladu budżetowego……….. 5
1.2 Źródła przychodów zakladu budżetowego ………..10
1.3 Zasady finansowania zakladów budżetowych……….. 12
1.4 Sprawozdawczość zakladów budżetowych ………..19


Rozdzial II.
Charakterystyka zakladu

2.1 Historia powstania zakladu……….. 25
2.2 Przedmiot dzialalnosci ………..30
2.3 Zatrudnienie i wyposazenie techniczne……….. 43


Rozdzial III.
Analiza sytuacji ekonomicznej zakladu

3.1 Struktura i dynamika przychodów ………..48
3.2 Struktura i dynamika kosztów……….. 60
3.3 Analiza wyniku finansowego……….. 72
3.4 Wnioski……….. 75


Zakończenie……….. 78
Bibliografia……….. 80
Spis rysunków ………..82
Spis tabel ………..82
Spis wykresów ………..83
Zalaczniki ………..85

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>