Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Istota i zadania samorządu terytorialnego……….6

1.1. Istota samorządu terytorialnego i zasady jego funkcjonowania
1.2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP
1.3. Zakres działania i zadania gminy
1.4. Struktura organizacyjna gminy


Rozdzial II.
Budżet jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy……….26

2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu
2.2. Zasady budżetowe
2.3. Opracowanie projektu oraz uchwalenie budżetu gminy
2.4. Wykonanie i kontrola realizacji budżetu gminy
2.5. Samodzielnosc finansowa gminy


Rozdzial III.
Charakterystyka dochodów i wydatków gminy……….45

3.1. Dochody gminy
3.1.1. Dochody wlasne gminy
3.1.2. Dochody obce gminy
3.2. Wydatki gminy
3.2.1. Wydatki na realizacje zadan wlasnych gminy
3.2.2. Wydatki na realizacje zadan zleconych gminy


Rozdzial IV.
Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach 2006-2009……….62


4.1. Ogólna charakterystyka gminy XYZ
4.1.1. Polozenie i powierzchnia
4.1.2. Demografia
4.1.3. Rolnictwo i gospodarka
4.1.4. Analiza SWOT gminy
4.2. Struktura i ksztaltowanie się dochodów gminy XYZ na podstawie sprawozdan z wykonania budżetu
4.3. Struktura i ksztaltowanie się wydatków gminy XYZ na podstawie sprawozdan z wykonania budżetu
4.4. Finansowanie zadan zleconych przez administracje rzadowa w latach 2006-2009
4.5. Podsumowanie realizacji budżetu Gminy XYZ


Zakończenie……….80Bibliografia
Wykaz tabel, rysunków
Zalaczniki……….88


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>