Analiza rentownosci działalności banku na przykładzie banku XYZ w Warszawie.


Wstęp ………….3

Rozdzial I.
Rachunkowość i sprawozdawczosc banku

1.1.Istota, przedmiot i zakres rachunkowosci ………….6
1.2.Charakterystyka rachunkowosci bankowej …………. 10
1.3.Podstawowe normy regulujace dzialalnosc banków …………. 12
1.4.Sprawozdawczość bankowa …………. 14


Rozdzial II.
Analiza wstepna sprawozdania finansowego banku

2.1.Charakterystyka Bank XYZ S.A. w Warszawie …………. 19
2.2.Analiza wstepna bilansu …………. 20
2.3.Ocena wstepna rachunku zysków i strat …………. 30


Rozdzial III.
Wskaznikowa ocena rentownosci Banku XYZ w Warszawie S.A.

3.1.Pojecie i wskaznikowe miary rentownosci …………. 33
3.2.Rentownosc majatku …………. 37
3.3.Rentownosc kapitału wlasnego…………. 38
3.4.Rentownosc sprzedaży …………. 40


Rozdzial IV.
Analiza piramidalna rentownosci Banku

4.1.Model Du Ponta …………. 43
4.2.Analiza przyczynowa …………. 47


Zakończenie …………. 51
Spis wykorzystanych zródel …………. 53
Spis tabel …………. 57
Spis rysunków …………. 57
Spis wykresów …………. 58
Zalacznik…………. 59


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>