Analiza rentownosci firmy Piekarnia XYZ Spólka Jawna.


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy analizy rentownosci przedsiębiorstwa……… 4

1.1 Istota i znaczenie analizy rentownosci w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Sposoby pomiaru rentownosci……… 7
1.2 Źródła informacji wykorzystywanych w analizie……… 10


Rozdzial II.
Próg rentownosci i jego przydatnosc w praktyce

2.1. Identyfikacja i analiza kosztów zmiennych……… 15
2.2. Próg rentownosci – krótka charakterystyka……… 17
2.3. Próg rentownosci przy produkcji jednoasortymentowej……… 18
2.4. Próg rentownosci przy produkcji wieloasortymentowej……… 21
2.5. Analiza progu rentownosci przydatna do wstepnej oceny projektów inwestycyjnych………23


Rozdzial III.
Analiza rentownosci sprzedazy.

3.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa……… 27
3.2. Przyczynowa analiza przychodów……… 32
3.3. Wielokierunkowa i przyczynowa analiza kosztów……… 37


Rozdzial IV
Analiza rentownosci majatku i kapitalu.

4.1. Badanie efektywnosci zuzycia zasobów majatkowych……… 41
4.2. Ocena efektywnosci zaangazowania kapitalu……… 44


Zakończenie……… 48
Summary……… 50

Spis rysunków, wykresów……… 51
Spis tabel……… 52
Bibliografia……… 53

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>