Analiza rentownosci przedsiębiorstwa xyz sp. z o.o./ profitability analysis of xyz limited liability company.


Wstęp……….1

Rozdzial 1.
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

1.1. Pojecia oraz kryteria oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa………. 3
1.2. Znaczenie i cele analizy finansowej……….. 7
1.3. Metody badawcze analizy finansowej……….. 17
1.4. Wstępna i wskaznikowa analiza efektywnosci finansowej……….. 26


Rozdzial 2.
Rentownosc przedsiębiorstwa.

2.1 Istota i znaczenie analizy rentownosci……….. 37
2.2. Rentownosc – rodzaje analizy……….. 39
2.3. Ksiegowa stopa zwrotu……….. 54


Rozdzial 3.
Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o.o.

3.1 Opis działalności przedsiębiorstwa XYZ………. 57
3.2. Organizacja w spółce XYZ ……….64
3.3. Sprawozdanie finansowe Spólki XYZ Sp. z o.o……….. 68


Rozdzial 4.
Analiza rentownosci na przykładzie firmy XYZ Sp. z o.o.

4.1 Analiza rentownosci sprzedazy……….. 77
4.2 Analiza rentownosci majątku……….. 80
4.3. Rentownosc zaangazowanych kapitalów……….. 83
4.4 Ksiegowa stopa zwrotu……….. 88
4.5 Próg rentownosci………. 89


Zakończenie……….. 95
Bibliografia………. 97
Spis tabel………. 101
Spis rysunków……….. 102


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>