Analiza rentownosci spółki Bioton S.A.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Istota i znaczenie analizy rentownosci przedsiębiorstwa

1.1. Rola analizy rentownosci w analizie finansowej ……….3
1.2. Pojecie analizy rentownosci……….. 15
1.3. Sprawozdawczość finansowa – źródłoinformacji do oceny rentownosci przedsiębiorstwa……….. 15


Rozdzial II
Przeglad metod pomiaru rentownosci przedsiębiorstwa.

2.1. Pomiar rentownosci w wielkosciach bezwzglednych ……….25
2.2. Analiza wyniku finansowego w wielkosciach wzglednych………. 29
2.2.1. Analiza rentownosci sprzedaży ……….29
2.2.2. Analiza rentownosci majątku. ……….33
2.2.3. Analiza rentownosci kapitalu……….. 35
2.3. Analiza piramidalna rentownosci przedsiębiorstwa……….. 37
2.4. Ocena wskazników rynku kapitalowego spólki……….39


Rozdzial III
Charakterystyka badanego podmiotu.

3.1. Historia i przedmiot działalności firmy Bioton S.A……….. 42
3.2. Ogólna sytuacja ekonomiczno-finansowa w Bioton S.A……….. 46
3.3. Perspektywy-szanse i zagrozenia……….. 49


Rozdzial IV
Ocena rentownosci i czynników ksztaltujacych jej poziom w Bioton S.A.

4.1. Prezentacja sprawozdan finansowych spólki……….. 50
4.2. Analiza rentownosci sprzedazy, majatku i kapitału wlasnego spółki w latach 2006 – 2010………. 51


Zakończenie ……….56
Bibliografia………. 57
Spis tabel ……….58
Spis rysunków………. 58
Zalaczniki………. 59

 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.