Analiza rentownosci spółki Bioton S.A.


Wstęp……….2

Rozdzial I
Istota i znaczenie analizy rentownosci przedsiębiorstwa

1.1. Rola analizy rentownosci w analizie finansowej ……….3
1.2. Pojecie analizy rentownosci……….. 15
1.3. Sprawozdawczość finansowa – źródłoinformacji do oceny rentownosci przedsiębiorstwa……….. 15


Rozdzial II
Przeglad metod pomiaru rentownosci przedsiębiorstwa.

2.1. Pomiar rentownosci w wielkosciach bezwzglednych ……….25
2.2. Analiza wyniku finansowego w wielkosciach wzglednych………. 29
2.2.1. Analiza rentownosci sprzedaży ……….29
2.2.2. Analiza rentownosci majątku. ……….33
2.2.3. Analiza rentownosci kapitalu……….. 35
2.3. Analiza piramidalna rentownosci przedsiębiorstwa……….. 37
2.4. Ocena wskazników rynku kapitalowego spólki……….39


Rozdzial III
Charakterystyka badanego podmiotu.

3.1. Historia i przedmiot działalności firmy Bioton S.A……….. 42
3.2. Ogólna sytuacja ekonomiczno-finansowa w Bioton S.A……….. 46
3.3. Perspektywy-szanse i zagrozenia……….. 49


Rozdzial IV
Ocena rentownosci i czynników ksztaltujacych jej poziom w Bioton S.A.

4.1. Prezentacja sprawozdan finansowych spólki……….. 50
4.2. Analiza rentownosci sprzedazy, majatku i kapitału wlasnego spółki w latach 2006 – 2010………. 51


Zakończenie ……….56
Bibliografia………. 57
Spis tabel ……….58
Spis rysunków………. 58
Zalaczniki………. 59

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>