Analiza rozmieszczenia i naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota bezposrednich inwestycji zagranicznych

1.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe ……… 5
1.2. Teorie BIZ ………9
1.2.1. Teoria przewag wlasnosciowych ………9
1.2.2. Teoria lokalizacji ……… 11
1.2.3. Teoria internacjonalizacji ………13
1.2.4. Elektryczna teoria miedzynarodowej produkcji ………15

Rozdzial II.
Uwarunkowania bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz ich wielkosc

2.1. Uwarunkowania naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce ………19
2.2. Naplyw BIZ do Polski ………26

Rozdzial III.
Rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

3.1. Wpływ bezposrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Polski……… 32
3.2. Atrakcyjność inwestycyjna Polski 36

Zakończenie ………41
Bibliografia ………42
Wykaz tabel, rysunków, wykresów ………45

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>