Analiza rozmieszczenia i naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Istota bezposrednich inwestycji zagranicznych

1.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne – definicja, pojecia podstawowe ……… 5
1.2. Teorie BIZ ………9
1.2.1. Teoria przewag wlasnosciowych ………9
1.2.2. Teoria lokalizacji ……… 11
1.2.3. Teoria internacjonalizacji ………13
1.2.4. Elektryczna teoria miedzynarodowej produkcji ………15

Rozdzial II.
Uwarunkowania bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce oraz ich wielkosc

2.1. Uwarunkowania naplywu bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce ………19
2.2. Naplyw BIZ do Polski ………26

Rozdzial III.
Rola bezposrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

3.1. Wpływ bezposrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Polski……… 32
3.2. Atrakcyjność inwestycyjna Polski 36

Zakończenie ………41
Bibliografia ………42
Wykaz tabel, rysunków, wykresów ………45

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>