Analiza rozwoju rynku ubezpieczeń na życie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………2

Rozdział 1
Polski rynek ubezpieczeniowy

1.1 Definicja i istota ubezpieczeń ………4
1.2 Podział ubezpieczeń ………7
1.3 Elementy otoczenia rynku ubezpieczeń w Polsce……… 13
1.4 Zakłady ubezpieczeń w Polsce………14


Rozdział 2
Rynek ubezpieczeń na życie

2.1. Pojęcie ubezpieczenia na życie……… 21
2.2. Prawne aspekty ubezpieczeń na życie……… 25
2.3. Determinanty rozwoju rynku ubezpieczeń na życie w Polsce……… 28
2.4. Prognozy rozwoju rynku ubezpieczeń na życie w Polsce ………33


Rozdział 3
Analiza rynku ubezpieczeń na życie w latach 2000-2019

3.1. Rozwój ubezpieczeń na życie w latach 2000-2019 ………39
3.2. Analiza rynku ubezpieczeń na życie w okresie 2000-2019……… 42
3.3. Wnioski z badania……… 48


Zakończenie……… 51
Bibliografia……….53
Wykaz tabel i rysunków ………58

Oceń