Analiza sprawozdania finansowego jako źródła oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 4.54/5 (24)

4 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp………3

Rozdział I
Charakterystyka sprawozdania finansowego.

1.1. Istota i cel sporządzania sprawozdań finansowych ………5
1.2. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych……… 8
1.3. Użytkownicy sprawozdań finansowych……… 12
1.4. Elementy sprawozdania finansowego……… 14

Rozdział II
Analiza sprawozdania finansowego

2.1. Istota i cel analizy sprawozdania finansowego……… 23
2.2. Wstępna analiza sprawozdania finansowego……… 24
2.3. Wskaźnikowa analiza sprawozdania finansowego……… 31

Rozdział III
Analiza sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa Automat-spec sp. Z O. O. sp. K. Na podstawie jego sprawozdania finansowego

3.1. Charakterystyka badanego podmiotu……… 41
3.2. Wstępna analiza sprawozdania finansowego……… 42
3.3. Wskaznikowa analiza sprawozdania finansowego……… 49
3.4. Wnioski z analizy……… 58

Zakończenie……… 61
Bibliografia……… 63
Spis tabel……… 66
Spis rysunków……… 67

Oceń