Analiza strategiczna firmy duzej spółki gieldowej XYZ.Rozdzial 1.
Prezentacja firmy

1.1. Historia Firmy „XYZ”
1.2. Przedmiot działalności Firmy „XYZ”

1.3. Krótka charakterystyka działalności Firmy „XYZ”
1.3.1. Działalność handlowa
1.3.2. Działalność logistyczna
1.3.3. Działalność uslugowa
1.4. Charakterystyka techniczno-technologiczna
1.5. System zarządzania Firma „XYZ” w oparciu o strukture organizacyjna

Rozdzial 2.
Analiza makrootoczenia

Rozdzial 3.
Analiza otoczenia konkurencyjnego

Rozdzial 4.
Kluczowe Czynniki Sukcesu firmy „XYZ”

Rozdzial 5.
Bariery wejscia do sektora

Rozdzial 6.
Metoda portfelowa – Macierz BCG

Rozdzial 7.
Analiza SWOT

Rozdzial 8.
Prognoza rozwoju Firmy „XYZ”

Spis tabel, wykresów i schematów

Uwaga: Praca w calosci praktyczna, bez przypisow do teorii i bibliografii


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>