Analiza strategiczna firmy Vistula S.A. 4.52/5 (33)


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Pojecie, zakres oraz wykorzystanie analizy strategicznej

1.1. Pojecie, geneza i rozwój analizy strategicznej……….4
1.2. Metodyka planowania strategicznego……….11
1.3. Zakres i uzytkownicy analizy strategicznej……….18
1.4. Wybrane metody analizy strategicznej……….23


Rozdzial II
Działalność przedsiębiorstwa Vistula S.A.

2.1. Historia przedsiębiorstwa Vistula S.A……….28
2.2. Misja oraz cele spółki Vistula S.A……….31
2.3.Zakres oraz marki działalności firmy Vistula S.A……….32
2.4. Struktura sprzedaży marki Vistula……….33


Rozdzial III
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Vistula S.A.

3.1. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa……….39
3.2. Analiza SWOT firmy Vistula S.A……….44
3.3. Macierz BCG firmy Vistula S.A……….47
3.4. Analiza pieciu sil Portera……….49


Zakończenie……….59
Bibliografia……….62
Spis tabel……….64
Spis rysunków……….65


Oceń