Analiza strategiczna i propozycje nowej strategia rozwoju badanego przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wstęp………3

Rozdział I
Strategia rozwoju – podstawy teoretyczne

1.1. Definicja rozwoju – istota oraz determinanty rozwoju ………4
1.2. Pojęcie strategii rozwoju oraz planowania strategicznego……… 9
1.3. Rodzaje strategii ………15
1.4. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach ………19


Rozdział II
Projektowanie strategii rozwoju

2.1. Metody analizy strategicznej……… 25
2.2. Proces budowy strategii……… 33


Rozdział III
Analiza strategiczna firmy XYZ Sp. z o.o.

3.1. Ogólna charakterystyka firmy ………38
3.2. Analiza strategiczna firmy……… 46
3.3. Rozpoznanie aktualnego modelu biznesowego firmy……… 53


Rozdział IV
Propozycje nowej strategia rozwoju badanego przedsiębiorstwa

4.1. Rozpoznanie strategii rozwoju wykorzystywanej w przeszłości i obecnie ………58
4.2. Propozycje zmian dotyczących strategii rozwoju – strategia na przyszłość……… 68
4.3. Przyszły model biznesowy firmy 74


Zakończenie……… 77
Literatura ………79
Spis rysunków i tabel……… 82
Załączniki ………83

Oceń