Analiza strategiczna przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


1. Profil działalności przedsiębiorstwa
2. Wartosci firmy
3. Analiza makrootoczenia
4. Elementy makrootoczenia
5. Scenariusze makrootoczenia
6. Analiza mikrootoczenia
7. Model 5 sil Portera
8. Analiza konkurencji
9. Punktowa ocena atrakcyjnosci sektora
10. Ocena normatywna sektora
11. Anliza potencjalu strategicznego
12. Kluczowe czynniki sukcesu
13. Cykl zycia produktu
14. Macierz BCG
15. Anliza SWOT
16. Macierz Ansoffa
17. Wnioski