Analiza strategiczna przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego


1. Profil działalności przedsiębiorstwa
2. Wartosci firmy
3. Analiza makrootoczenia
4. Elementy makrootoczenia
5. Scenariusze makrootoczenia
6. Analiza mikrootoczenia
7. Model 5 sil Portera
8. Analiza konkurencji
9. Punktowa ocena atrakcyjnosci sektora
10. Ocena normatywna sektora
11. Anliza potencjalu strategicznego
12. Kluczowe czynniki sukcesu
13. Cykl zycia produktu
14. Macierz BCG
15. Anliza SWOT
16. Macierz Ansoffa
17. Wnioski


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>