Analiza stylów kierowania w firmie


Wstęp ………4

Rozdzial I.
Charakterystyka funkcji kierowania.

1.1 Istota kierowania………5
1.2 Rodzaje i funkcje kierowników………12
1.3 Źródła wladzy kierowniczej ………15
1.4 Kierownik a przywódca………16
1.5 Ewolucja podejsc do kierowania………17


Rozdzial II.
Koncepcja stylów kierowania.

2.1 Definicja i znaczenie stylu kierowania ………23
2.2 Rodzaje stylów kierowania………24
2.3 Czynniki skutecznosci stylu kierowania………34


Rozdzial III.
Firma „Mota-Engil” jako przedmiot badan empirycznych

3.1 Powstanie i rozwój………36
3.2 Profil działalności i struktura organizacyjna ………37
3.3 Misja, wizja i wartosci ………39
3.4 Zarządzanie zasobami ludzkimi………39


Rozdzial IV.
Diagnoza stylów kierowania w badanym przedsiębiorstwie.

4.1 Metodyka badan empirycznych………41
4.2 Identyfikacja stylów kierowania………51
4.3 Ocena stylów kierowania………68


Zakończenie ………71
Spis rysunków i wykresów………72
Bibliografia………75
Ankieta………77


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>