Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej


Wstęp…….3

Rozdzial I
Dystrybucja i logistyka w świetle literatury…….6

I.1. Pojecie dystrybucji i jej strategie..6
I.2. Proces planowania dystrybucji i kreowania kanalów………11
I.3. Struktura systemu logistycznego.. 19
I.4. Uwarunkowania wyboru uczestników kanalu………22
I.5. Przebieg procesów logistycznych…….24


Rozdzial II
Miejsce i rola dystrybucji w marketing-mix…….28

II.1. Wpływ specyfiki produktu na strategie dystrybucji..28
II.2. Promocja jako działania wspierajace dystrybucje…….33
II.3. Zwiazki polityki cenowej z dystrybucja……..38


Rozdzial III
Charakterystyka przedsiebirstwa handlowego………41

III.1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa………41
III.2. Cele działalności przedsiębiorstwa……..44
III.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa…….45


Rozdzial IV
Strategia i system logistyczny firmy handlowej50

IV.1. Uwarunkowania dystrybucji na rynku spozywczym…….50
IV.2. Organizacja systemu dystrybucji przedsiębiorstwa…….55
IV.3. Metody zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie…….61
IV.4. Komputerowe wspomaganie zarządzania sprzedaza…….66

Zakończenie………73
Spis rysunków………76
Spis tabel………77
Spis wykresów………78
Bibliografia………79

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>