Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej 4.12/5 (17)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp…….3

Rozdział I
Dystrybucja i logistyka w świetle literatury…….6

I.1. Pojęcie dystrybucji i jej strategie..6
I.2. Proces planowania dystrybucji i kreowania kanalów………11
I.3. Struktura systemu logistycznego.. 19
I.4. Uwarunkowania wyboru uczestników kanalu………22
I.5. Przebieg procesów logistycznych…….24


Rozdział II
Miejsce i rola dystrybucji w marketing-mix…….28

II.1. Wpływ specyfiki produktu na strategie dystrybucji..28
II.2. Promocja jako działania wspierajace dystrybucje…….33
II.3. Zwiazki polityki cenowej z dystrybucja……..38


Rozdział III
Charakterystyka przedsiebirstwa handlowego………41

III.1. Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa………41
III.2. Cele działalności przedsiębiorstwa……..44
III.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa…….45


Rozdział IV
Strategia i system logistyczny firmy handlowej50

IV.1. Uwarunkowania dystrybucji na rynku spozywczym…….50
IV.2. Organizacja systemu dystrybucji przedsiębiorstwa…….55
IV.3. Metody zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie…….61
IV.4. Komputerowe wspomaganie zarządzania sprzedaza…….66

Zakończenie………73
Spis rysunków………76
Spis tabel………77
Spis wykresów………78
Bibliografia………79

Oceń