Analiza systemu logistycznego na wybranym przykładzie 1/5 (1)

13 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp………..5

Rozdział 1
Początki logistyki

1.1.Definicja Logistyki, jej znaczenie i rodzaje ………..7
1.2 Logistyka, system logistyczny i jego podział ………..16
1.2.1 Istota i zakres logistyki dystrybucji ………..24
1.2.2 Zarządzanie logistyczne produkcją ………..27
1.2.3 Logistyka zaopatrzenia ………..32
1.2.4. Analiza systemów logistycznych……….. 41

Rozdział 2
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa oraz analiza systemu

2.1. Prezentacja branży i przedsiębiorstwa ……….. 44
2.2. Analiza systemu zarządzania zapasami przedsiębiorstwa……….. 45

Rozdział 3
Opis przebiegu systemu w analizowanym przedsiębiorstwie

3.1. Opis systemu………..46
3.2. Projektowanie systemów logistycznych…………50

Podsumowamnie i wnioski końcowe………..67
Literatura ………..68
Spis rysunków ……….. 70
Spis tabel ………..71

Oceń