Analiza sytuacji ekonomiczno – finansowej metoda wskaznikowa na przykładzie Przedsiębiorstwa „X” w latach 2010-2012.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Podstawy analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej

1.1. Istota, rodzaje i cele analizy ekonomiczno-finansowej ………..5
1.2. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jako źródłoinformacji dla potrzeb analizy ekonomiczno-finansowej ………..9
1.3. Ogólne i szczególowe metody analizy ekonomiczno-finansowej………..14
1.4. Wskaznikowa metoda analizy ekonomiczno-finansowej………..18
1.5. Systemowa analiza finansowa Du Ponta………..25


Rozdzial II.
Wewnetrzne i zewnetrzne uwarunkowania działalności firmy X

2.1. Historia, przedmiot działalności i organizacja firmy X………..27
2.2. Organizacja działalności podstawowej sprzedaży samochodów………..29
2.2.1 Proces zamawiania, przygotowania samochodów do sprzedaży oraz sprzedaz samochodów……….. 31
2.3. Sytuacja rynkowa firmy ………..32
2.4. Podstawowe dane liczbowe charakteryzujace firme X………..37


Rozdzial III.
Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy X metoda wskaznikowa

3.1. Plynnosc finansowa………..41
3.2. Wspomaganie finansowe………..43
3.3. Efektywność działalnosci……….. .45
3.4. Wskaznik sprawnosci działania ……….. 47
3.5. Analiza bilansu………..50
3.5.1 Analiza aktywów przedsiębiorstwa………..50
3.5.2 Analiza pasywów przedsiębiorstwa……….. 52
3.5.3 Analiza rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa………..55


Zakończenie………..58
Bibliografia………..60
Wykaz tabel………..62
Wykaz wykresów………..63
Wykaz rysunków………..64
Zalaczniki do pracy………..64Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)