Analiza sytuacji finansowej Banku Polska Kasa Opieki Spólka Akcyjna

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ………4

Rozdzial I
Sprawozdanie finansowe, a analiza finansowo- ekonomiczna przedsiębiorstwa………5

1.1 Reforma sprawozdawczosci finansowej w Polsce ……… 5
1.1.1 Historia analiz finansowych w przedsiębiorstwach ………5
1.1.2 Zmiany w sprawozdawczosci finansowej od 2002 roku……… 7
1.2 Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji ……… 10
1.2.1 Bilans przedsiębiorstwa ……… 11
1.2.2 Znaczenie rachunku zysków i strat dla analizy finansowej……… 17
1.2.3 Wartość poznawcza rachunku przeplywów pienieznych (cash flow)……… 18


Rozdzial II
Prezentacja Banku Polska Kasa Opieki Spólka Akcyjna ……… 29

2.1 Historia powstania Banku……… 29
2.2 Nazwa i dane adresowe Banku ……… 31
2.3 Organy Banku ……… 31
2.3.1 Rada Nadzorcza ……… 31
2.3.2 Zarzad Banku Pekao S A ……… 32
2.4 Działalność Banku ……… 32
2.5 Strategia Banku ……… 33
2.6 Misja Banku ……… 34
2.7 Zarządzanie kadrami ……… 34
2.7.1 Kierunki polityki kadrowej ……… 34
2.7.2 Racjonalizacja zatrudnienia w roku 2001……… 34
2.7.3 Racjonalizacja zatrudnienia w roku 2002 ……… 35
2.7.4 Zatrudnienie ……… 35
2.8 Fundusze i kapitaly Banku ……… 36
2.8.1 Fundusze ……… 36
2.8.2 Kapitaly Banku ……… 37


Rozdzial III
Wstępna analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat Banku Pekao SA……… 38

3.1 Wstępna analiza bilansu ……… 38
3.1.1 Analiza majatku przedsiębiorstwa ……… 39
3.1.2 Analiza kapitału – źródła finansowania majątku………44
3.2 Wstępna analiza rachunku zysków i strat ………47


Rozdzial IV
Analiza wskaznikowa ………55

4.1 Analiza wskaznikowa sprawozdan finansowych Banków ………56
4.2 Analiza plynnosci finansowej ………60
4.3 Analiza wyplacalnosci ………63
4.4 Analiza rentownosci ………66
4.5 Analiza wskazników operacyjnych ………69
4.6 Analiza wskazników struktury finansowania ………70
4.7 Analiza wskazników rynku kapitalowego ……… 71


Zakończenie ……… 73
Bibliografia ……… 75