Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa XYZ

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp………3

Rozdzial I
Znaczenie analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej

1.1 Istota analizy finansowej i jej znaczenie w procesię podejmowania decyzji………5
1.2 Miejsce i charakterystyka metod analiz ekonomicznych w ocenie działalności przedsiębiorstwa……… 8


Rozdzial II
Sprawozdawczość finansowa jako podstawowe ródlo informacji w analizie finansowej przedsiębiorstwa

2.1 Bilans jako podstawowe ródlo o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa. ………10
2.2 Rachunek zysków i strat w systemie oceny finansowej przedsiębiorstwa ………22
2.3 Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych. ………26
2.4 Sprawozdawczość dodatkowa w rocznym sprawozdaniu finansowym……… 29
2.5 Informacja dodatkowa 30


Rozdzial III
Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu analizy wskanikowej

3.1 Kierunki i zasady analizy wskanikowej ………33
3.2 Charakterystyka metody analizy wskanikowej……… 34


Rozdzial IV
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa xyz. W oparciu o analize wskanikowa

4.1 charakterystyka obiektu badan ………45
4.2 ksztaltowanie się wskaników oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa xyz w latach 1998-1999……….47
Podsumowanie ………54


Bibliografia ………55
Bpis tabel ………57


Aneks 58
Zalacznik nr 1: Bilans……… 59
Zalacznik nr 2: Rachunek zysków i strat ………61
Zalacznik nr 3: Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych……… 62