Analiza sytuacji kapitalowo-majatkowo Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010


Wstęp

Rozdzial 1
Zakres i cel analizy finansowej

1.1. Pojecie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi
1.2. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej
1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych wykorzystywanych jako źródłoinformacji w analizie finansowej
1.4. Rachunek zysków i strat
1.5. Rachunek przeplywów środków pienieznych
1.6. Metody analizy finansowej
1.7. Rodzaje analizy finansowej


Rozdzial 2
Charakterystyka Gospodarczego banku Wielkopolskiego

2.1. Rys historyczny, GBW
2.2 Charakterystyka GBW
2.3. Pozycja GBW na rynku


Rozdzial 3
Ocena sytuacji finansowej Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A w latach 2007-2010

3.1. Analiza majatkowa
3.2. Analiza kapitalowa
3.3. Analiza wskaznikowa


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>